syth i'r Mynegai





Rhagarweiniad

[Llun y grwp, Bryn y Beili, Yr Wyddgrug]

Ein hawydd yw rhannu'r pleser a gawn yn ein dawnsfeydd a cherddoriaeth draddodiadol. Anelwn at wasgaru'r wybodaeth amdanynt yn lleol, yn genedlaethol a thramor yn gyson a thrwy hynny i rannu'n pleser gyda phwy bynnag sy'n barod i wylio, gwrando, neu ymuno yn yr hwyl!

Mae gan y Ddawns Draddodiadol Gymreig draddodiad eang y tu cefn iddi - dawnsiau'r ffair a dawnsiau'r plas, patrymau cywrain a stepio grymus, y perfformiad teimladwy, personol a'r perfformiad nwyfus, byrlymus - cymhlethdod sy'n cyfleu amlochredd ein diwylliant efallai.

Nid yw'r neuadd fawr, y brif lwyfan, y gwesty, y camera, y parc, y sgubor na'r stryd yn ddieithr i Ddawnswyr Delyn. Ein hegwyddor sylfaenol yw rhoi o'n gorau lle bynnag y byddwn yn perfformio.

Ers i ni ffurfio ym 1986, cawsom y fraint o gynrychioli'n tref, ein hardal a'n gwlad mewn gwyliau a chystadleuthau cenedlaethol a chydwladol yn cynnwys Galway, Nantes, Amsterdam a Briec. Buom i ganolfannau yn Lloegr hefyd, fel y National Exhibition Centre a'r International Arena yn Birmingham.

Mae'r grwp yn cynnwys perfformwyr unigol, dawnswyr a cherddorion, grwpiau bach, galwyr twmpathau ac arweinyddion gweithdai...a phawb yn awyddus i ymateb i'r angen!

Amserau cyfarfod

Mae Dawnswyr Delyn yn cyfarfod ar Nos Lun am 8yh, yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug, cyferbyn â mynedfa'r orsaf bysys (gweler y map lleioliad hwn), ag eithrio yn ystod gwyliau ysgol. Yr ydym yn wastad i chwilio am aelodau newydd, dawnswyr, neu cerddorion - a byddem bob tro yn croesawu unrhywun sydd eisiau dod i weld beth sy'n digwydd a chymryd rhan mewn tipyn o ddawnsio cymdeithasol!