syth i'r Mynegai

Calendar

Calendr / Archif

 • 2012

  • Ebrill

   • 28: Gwyl Cadi Ha, Treffynnon (bore), Caerwys (prynhawn), a'r Wyddgrug (noson
  • May

   • 05: Lansio Llwybr Arfordir Cymru, Castell y Fflint, 12:00 & 15:00
 • 2010

  • Chwefror

   • 27: Sgwar y Farchnad, Dinbych, 3yh
  • Mai

   • 01: Gwyl Cadi Ha, Treffynnon (bore), Caerwys (prynhawn), a'r Wyddgrug (noson)
   • 02: Gwyl Bryn Y Beili, Yr Wyddgrug, 15:20.
  • Mehefin

   • 12: Dyffryn Ceiriog (prynhawn).
   • 12: Capel Ebeneser Chapel, Yr Wyddgrug (noson)
   • 18: Gwyl Ifan, Caerdydd
  • Gorffenaf

   • 4: Ysgol Rhuthun
  • Awst

   • 21: Gwyl Tegeingl, Yr Wyddgrug, 13:30 & 16:15.
   • 30: Sioe Cilcain.
  • Medi

   • 18: Ffair Nant, Nant Peris
 • 2009

  • Ionawr

   • 10: Noson Hen Galan, Neuadd Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug
  • Mawrth

   • 01: Gorymdaith Gwyl Ddewi, Wrecsam
   • 10: WI, Gwernaffield
   • 13: Daffodils, Yr Wyddgrug
  • Mai

   • 02: Gwyl Cadi Ha
   • 14: Ysgol Kinnerton
   • 31: Erddig, Wrecsam
  • Mehefin

   • 13: Fffair Ty'r Eos, Wrecsam
   • 27: Ffair Eglwys Bwcle (provisional)
  • Gorffenaf

   • 10: Parti preifat, Llanelwy
 • 2008

  • Ionawr

   • 04: Taith y Fari Lwyd, o gwmpas tafarndai Sir Fflint, ond cychwyn yn Yr Enfys, Gwernymynydd (7pm) a gorffen yn y Gloch Las, Helygain ar ol 10pm.
   • 12: Noson Hen Galan, Neuadd Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug
  • Mai

   • 3: Gwyl Cadi Ha
   • 25: Gwyl Werin Caer, Kelsall
  • Mehefin

   • 7: "Festival On The Coast", Bromborough, Wirral
   • 29: Deeside Rotary It's a Knockout Day, Deeside College
  • Rhagfyr

   • 7: Ffair Nadolig, Erddig
 • 2007

  • Ionawr

   • 06: Noson Hen Galan, Neuadd Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug
  • Ebrill

   • 20: Ganolfan Cymdeithasol Parkfields, Yw Wyddgrug (digwyddiad preifat)
  • Mai

   • 4-6: Gwyl Cadi Ha
   • 16: Hostel Ieuenctid Conwy (digwyddiad preifat)
 • 2006

  • Ionawr

   • 07: Noson Hen Galan, Yr Wyddgrug
  • Mawrth

   • 02: WI Helygain
   • 05: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug - Cyngerdd Gwyl Ddewi
  • Ebrill

   • 28-30: Gwyl Cadi Ha
  • Mai

   • 28: Gwyl Werin Caer, dawnsio & gweithdy
  • Medi

   • 04: Cychwyn y tymor newydd, nosweithiau ymarfer yn ail-ddechrau
   • 17: Gwyl Owain Glyndwr, Gwernymynydd
  • Hydref

   • 07: Gwyl Werin Caernarfon
  • Rhagfyr

   • 29: Taith y Fari Lwyd yn Sir y Fflint.
 • 2005

  • Ionawr

   • 08: Noson Hen Galan, Yr Wyddgrug
  • Mawrth

   • 05: Neuadd y Pentre, Clawddnewydd
   • 06: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug - Cyngerdd Gwyl Ddewi
   • 14: WI Cilcain
  • Ebrill

   • 21: Beaufort Palace, Yr Wyddgrug (preifat)
   • 29-01 Mai: Gwyl Cadi Ha
    • 29: Noson Lawen a Twmpath, Gwesty'r Springfield, Treffynnon
    • 30: Dawnsio yn y bore yn y strydoedd yn Nhreffynnon, Maesglas a Chaerwys yn y prynhawn, a Noson Lawen a Twmpath gyda'r nos yn yr Wyddgrug.
    • 01: Dawnsio yn y bore ym Mharc Gwledig Loggerheads.
  • Mai

   • 05: Youth Hostel Conwy (preifat): 7:30
  • Mehefin

   • 10: Y Felinheli (preifat)
   • 18: Ffair Hâf Ty Eos, Bellevue Park, Wrecsam: 12:00
   • 29: Cymdeithas Wil Bryan, Y Savoy, Yr Wyddgrug (preifat)
  • Gorffenaf

   • 09: Ffiesta Fflint, Yr Wyddgrug
   • 23: Carnifal Prestatyn
  • Awst

   • 29: Carnifal Cilcain
  • Medi

   • 05: Cychwyn y tymor newydd, nosweithiau ymarfer yn ail-ddechrau
   • 11: Gwyl Owain Glyndwr, Gwernymynydd
  • Hydref

   • 01: Gwyl Werin Caernarfon
 • 2004

  • Ionawr

   • 10: Noson Hen Galan, Yr Wyddgrug
  • Chwefror

   • 29: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug - Cyngerdd Gwyl Ddewi
  • Ebrill

   • 30-02 Mai: Gwyl Cadi Ha - Treffynnon/Castell y Fflint/Bagillt/Yr Wyddgrug/Loggerheads
  • Mai

   • 30: Gweithdy ar gyfer Gwyl Werin Caer, Kelsall
  • Gorffenaf

   • 10: Ffiesta Fflint, Yr Wyddgrug
  • Medi

   • 06: Cychwyn y tymor newydd, nosweithiau ymarfer yn ail-ddechrau
   • 12: Gwyl Owain Glyndwr, Gwernymynydd
  • Hydref

   • 02: Gwyl Werin Caernarfon
  • Rhagfyr

   • 27: Taith y Fari Lwyd
    • 19:45 - Ruthin Castle, Yr Wyddgrug
    • 20:30 - Y Gloch Las, Helygain
    • 21:10 - Glan-yr-Afon, Milwr
    • 21:50 - Y Llwynog, Ysceifiog
    • 22:15 - Neuadd y Dre Ysceifiog
    • 22:40 - Y Dderwen, Hendre
    Holl elw at MacMillan Nurses
 • 2003

  • Ionawr

   • 11: Noson Hen Galan, Yr Wyddgrug
  • Mawrth

   • 01: Cyngerdd Gwyl Ddewi, Y Pafiliwn, Corwen
   • 02: Cyngerdd Gwyl Ddewi, Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
   • 21: Mancot
  • Mai

   • 02-04: Gwyl Cadi Ha - Treffynnon/Yr Wyddgrug/Caerwys/Loggerheads
  • Gorffenaf

   • 12: Ffiesta Fflint, Ysgol Bryn Coch, Yr Wyddgrug
   • 13: Sgwar Daniel Owen, Yr Wyddgrug
  • Awst

   • 30: Dawnsio yn y stryd fawr, Y Bala
  • Medi

   • 08: Cychwyn y tymor newydd, nosweithiau ymarfer yn ail-ddechrau
   • 14: Gwyl Owain Glyndwr, Gwernymynydd
   • 20: Betws y Coed/Nant Peris/Lerpwl
  • Hydref

   • 04: Gwyl Werin Caernarfon
   • 17: Neuadd Eglwys St. Matthew, Bwcle (ar gyfer Cytun)
  • Tachwedd

   • 08: Gwesty'r Grosvenor, Caer
   • 14: Noson Calan Gaeaf, Yr Wyddgrug
 • 2002

  • January

   • 06: Hen Galan evening, Mold
  • March

   • 03: St. David's Day Concert, Theatr Clwyd, Mold
   • 16: Bangor Lions AGM, Beaumaris
  • April

   • 26: Bryn Howell, Llangollen
  • May

   • 01: Penyffordd village hall
   • 04: Cadi Ha Festival, Holywell
  • June

   • 01: Chester Folk Festival, Kelsall
   • 21-23: Gwyl Ifan, Cardiff
  • July

   • 20-26: Yn Cruinnacht, Isle of Man
  • August

   • 31: Street dancing in Bala, 14:00
  • September

   • 15: Owain Glyndwr festival, Gwernymynydd
   • 21: Ffair Nant, Nant Peris
 • 2001

  • March

   • 06: Lixwm WI
   • 08: Mynydd Isa WI
  • May

   • 26: Chester Folk Festival, Kelsall
  • June

   • 11: Gwernymynydd WI
  • August

   • Bank holiday weekend: De Wouwe's Harvest Festival, Belgium
  • September

   • 16: Owain Glyndwr festival, Gwernymynydd
  • October

   • 05: Chester Welsh Society
   • 06: Caernarfon Folk Festival
 • 2000

  • April

   • 25-30: Pen Celtic Festival, Tralee, Ireland
    (where we were the winners of the dance competition)
  • May

   • 06: Cadi Ha Festival, Holywell
   • 20: Llangollen Fête
   • 28: Chester Folk Festival, Kelsall
  • June

   • 23-25: Gwyl Ifan, Cardiff
  • July

   • 08: Opening of the Botanical Gardens, Llanarthne
   • 22: Ty Mawr Fête, Ruabon
  • August

   • 26: Ruthin festival
   • 28: Cilcain village fête
  • October

   • 07: Caernarfon Folk Festival
   • 14: Llandudno Fringe Festival
 • 1999

  • January

   • 08: Kinmel Manor (Urdd 2000)
  • February

   • 27: Gwaenysgor, St. David's Day celebrations
  • March

   • 08: Corwen WI
   • 18: Carden Park (company event)
  • April

   • 26: Informal dancing session with Chester City Morris Men, The White Lion, Nercwys
  • May

   • 01: Cadi Ha Festival, Holywell
   • 02: Chester Folk Festival, Kelsall
  • June

   • 09: English School, Chester
   • 18-20: Gwyl Ifan, Cardiff
  • August

   • 1-7: National Eisteddfod, Llangefni
  • September

   • 17-19: Welsh Folk Dance Society 50th Anniversary Celebrations, Llangollen
   • 24: Twmpath and Display, Bryn Morfydd, Llanrhaeadr, Denbigh
  • October

   • 01: Twmpath and Display, Theatr Clwyd, Mold
   • 02: Caernarfon Folk Festival
   • 08: Twmpath and Display, Denbigh Town Hall (twinning asssociation)
   • 13: Flintshire Festival, Theatr Clwyd, Mold
  • November

   • 27: Llangollen Victorian Day
 • 1998

  • April

   • 06: Twmpath, St. John's, Chester
  • May

   • 02: Cadi Ha Festival, Holywell
   • 23: Chester Folk Festival, Kelsall
  • June

   • 06: Village Fête, Plas Newydd, Llangollen
   • 13: Llangadfan
   • 19-21: Gwyl Ifan, Cardiff
   • 27: Wrexham Carnival
  • July

   • 20: Informal dancing session with Chester City Morris Men, The Swan Inn, Kinnerton
  • August

   • 01: Rhuddlan Folk Festival
   • 27-31: Duchas Chill Dara, Celtic Festival, Kildare, Ireland
  • September

   • 12: Nantwich Folk Festival
   • 30: Glyndyfrdwy WI
  • October

   • 03: Caernarfon Folk Festival
   • 14: Flintshire Festival, Theatr Clwyd, Mold
  • November

   • 14: Cerdd Dant Festival, Mold
   • 27: Yale College, Wrexham